Hakkımızda
Tekstil ve hazır giyim sektörü dünya ekonomilerinin gelişim ve kalkınma sürecinde en önemli ve en eski sanayii dallarından biridir. Emek ve yoğun üretim teknolojisine dayandığı için gelişmekte olan ülkelerde rekabet avantajları doğmuş,bu yüzden dünya da kısıtlayıcı tedbirlerin çok sık uygulandığı sektör olmuştur. İnsan gücünün bol olduğu Ülkelerin kendilerine sağladıkları maliyet avantajı, bu sektörde küresel rekabetin daha yoğun yaşanmasına neden olmuştur. Avrupa’nın en büyük üretim kapasitesi ile yirmi yıldır ülke ihracatının lokomotifi olan Türk Tekstil (ve Hazır Giyim / Konfeksiyon) Sanayi sağladığı milli hasıla ve yarattığı istihdam bakımından ülke ekonomisinin temel direklerindendir. Böylesi bir ortamda bu payın korunabilmesi için sektörde önceliklerin ve mevcut durumun iyi bir şekilde tespit edilmesi ve rekabet süreci içinde kalite ve teknoloji avantajlarının etkin kullanılabilmesi gerekmektedir.İş bu bilinç ve  kazan kazan anlayışı ve Tekstil alanında 25 yıllık deneyimiyle,BEKİROĞLU TEKSTİL siz değerli iş ortaklarımıza kaliteli hizmeti sunuyor. Hazır giyim ve imalatta,İhracat deneyimi olan firmamız,kendi alanında oldukca iddealı...